Miroslav
hodnost: taťka
narozen: 1.7.1949
Zdeňka
hodnost: mamka
narozena: 29.8.1952
Margareta (alias Gita)
hodnost: starší sestra
narozena: 16.2.1977
Jaroslav
hodnost: bratr
narozen: 14.9.1979
Kristýna (Kiki)
hodnost: mladší sestra
narozena: 4.6.1994
Klárka
hodnost: milášek
narozena: 29.6.1979